Pricing

De hoogste kwaliteit vloeibare gist, betaalbaar geprijsd

Hero

Gist Prijs Calculator

Soortelijk Gewicht
Batchgrootte
Gebrouwen gedurende # dagen
Temperatuur

miljoenen cellen / ml

op basis van onze aanbevolen celconcentratie

Geschatte kosten

HL

Gelijkwaardige entgrootte bij standaardconcentratie van 7.500.000 cellen/ml

Kostenbesparing

Geschat aantal benodigde cellen


Standaardprijzen bij een entingsdichtheid van 7.500.000 cellen/ml voor 12P wort, gefermenteerd bij ale-temperaturen.

Prijzen zijn voor 12P (1.048 SG) wort bij 68F (19C) met juiste beluchting. Raadpleeg onze Gist Enting Rekenmachine voor andere soortelijke gewichten, temperaturen en brouwsels verspreid over meerdere dagen. Prijzen voor bacteriën zijn 80% van de kosten van een giststarter.

Seltzer Prijs Calculator

Soortelijk Gewicht
SG
Batchgrootte
HL
Alleen voedingsstoffen, gist niet inbegrepen

Geschatte kosten

Hoeveelheid Nodig

We willen dat je de juiste hoeveelheid gist ontvangt voor elke specifieke vergisting. De concentratie die we aanbevelen is afhankelijk van het volgende:

  • Dichtheid (SG, °P, "gravity") van het wort
  • De giststam
  • Het brouwvolume
  • De hoeveelheid zuurstof die je gaat toevoegen (beluchting)
  • De vergistingstemperatuur
Pitching rates background

Pitch Calculator

Soortelijk Gewicht
Batchgrootte
Gebrouwen gedurende # dagen
Temperatuur

miljoenen cellen / ml

op basis van onze aanbevolen celconcentratie

Geschatte kosten

HL

Gelijkwaardige entgrootte bij standaardconcentratie van 7.500.000 cellen/ml

Kostenbesparing

Geschat aantal benodigde cellen


Standaardprijzen bij een entingsdichtheid van 7.500.000 cellen/ml voor 12P wort, gefermenteerd bij ale-temperaturen.

Deze calculator is slechts een schatting voor jouw batch en kan variëren op basis van tankgeometrie, locatie van de glycolmantel, beluchting en andere procesvariabelen die van invloed zijn op het aanbevolen pitch tarief. We raden 750.000 cellen/ml/P aan voor ales, met geleidelijk hogere celconcentraties voor lagerfermentaties. Daarom zijn prijs en entingsdichtheid niet vast. We raden altijd aan om dit te bevestigen met een lid van ons laboratoriumpersoneel wanneer u onze calculator voor enting en prijsberekening gebruikt.

Sterkere bieren

Voor vergistingen met een hogere dichtheid adviseren we om een hogere concentratie gist te gebruiken. Voor vergistingen van 14-19°P raden we aan om 10 miljoen cellen/ml te gebruiken. Voor een dichtheid van boven de 20°P adviseren we minimaal 14 miljoen cellen/ml. Bijvoorbeeld: voor een 10Hl wort met een densiteit van 17°P heb je 10x1.3=13Hl bruikbare hoeveelheid nodig (in brouwersjargon) in vergelijking met een vergisting met lagere densiteit.

Lagers fermentation data

Lagers

Voor lagers raden we aan om 1 miljoen cellen per Plato-graad te gebruiken. Bijvoorbeeld: voor een 10Hl hoge dichtheid (17°P) lager die je wilt vergisten bij 52°F, heb je 17x1=17 miljoen cellen/ml nodig. In brouwersjargon zou dit neerkomen op 17/7.5=2.3 keer meer cellen in vergelijking met een ale (7.5 is het reguliere celgetal/ml voor ales wat we aanhouden). Je zou dan 10x2.3=23bbl bruikbare hoeveelheid nodig hebben.
Over het algemeen zullen lagervergistingen langzamer beginnen, en minder activiteit vertonen in vergelijking met ale-vergistingen. Bij lagere vergistingstemperaturen is de giststofwisseling langzamer, is de esterproductie lager en hebben zichtbare tekenen van vergisting meer tijd nodig om zichtbaar te worden.

Belgian fermentation data

Belgische Gist

Voor Belgische gisten adviseren we om dezelfde celhoeveelheden te gebruiken als voor andere ale gisten. Echter wordt de vergisting voor deze bieren vaak op een ietwat warmere temperatuur uitgevoerd/geeindigd (72-78°F/22.2-25.6°C), wat de groei, vergistingsgraad en vaak gewenste smaak-/aromaproductie kan bevorderen. Een lichte onderdosering (50-70% lager), evenals een lagere zuurstoftoevoer, kan de esterproductie bevorderen, vooral bij ales met een lagere dichtheid. Overmatige glycolkoeling kan leiden tot aanzienlijke vertraging in gistmetabolisme, resulterend in een langdurige, zeer trage vergisting en lagere vergistingsgraad.
Vooral voor Saisongist is het van cruciaal belang om binnen het temperatuurbereik te blijven en niet te veel te koelen. Vaak is het beter om de vergisting koeler te starten zodat de vergisting warmer kan eindigen, vooral aan het einde van de vergisting.