Pitch Calculator

Soortelijk Gewicht
Batchgrootte
Gebrouwen gedurende # dagen
Temperatuur

miljoenen cellen / ml

op basis van onze aanbevolen celconcentratie

Geschatte kosten

HL

Gelijkwaardige entgrootte bij standaardconcentratie van 7.500.000 cellen/ml

Kostenbesparing

Geschat aantal benodigde cellen


Standaardprijzen bij een entingsdichtheid van 7.500.000 cellen/ml voor 12P wort, gefermenteerd bij ale-temperaturen.

Deze calculator is slechts een schatting voor jouw batch en kan variëren op basis van tankgeometrie, locatie van de glycolmantel, beluchting en andere procesvariabelen die van invloed zijn op het aanbevolen pitch tarief. We raden 750.000 cellen/ml/P aan voor ales, met geleidelijk hogere celconcentraties voor lagerfermentaties. Daarom zijn prijs en entingsdichtheid niet vast. We raden altijd aan om dit te bevestigen met een lid van ons laboratoriumpersoneel wanneer u onze calculator voor enting en prijsberekening gebruikt.